Jongeren

Jongeren Op Straat


Het project Jongeren Op Straat (JOS) is een project van Welzijnskwartier en kent vier aandachtsgebieden, te weten:

  1. Beheersbaarheid van het "sociale verkeer" op straat, in de openbare ruimte;
  2. Activiteiten op straat voor jongeren (sport);
  3. Toeleiden van jongeren naar bestaande jongerenvoorzieningen;
  4. Het signaleren van belemmerende factoren op de ontwikkelingen van jongeren en het doorverwijzen naar instanties, die daar een antwoord op hebben (Zorg).